ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

Για τη λειτουργία των μονάδων πλάγιας κατευθυνόμενης διάτρησης, απαιτούνται δύο επιπλέον μονάδες, δηλαδή, η μονάδα ανάμιξης των υγρών διάτρησης και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης. Η μονάδα ανάμιξης σκοπό έχει την ανάμιξη και προώθηση των κατάλληλων υλικών στη διάτρηση, ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες εργασίας. Με την ανάμιξη του διατρητικού υγρού μείγματος, επιτυγχάνεται η λίπανση της διατρητικής κεφαλής, η σφράγιση της διάτρησης, όταν αυτή γίνεται σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη με χαλίκια, η αποφυγή «φουσκωμάτων» του εδάφους με κίνδυνο παγίδευσης των στελεχών διάτρησης, όταν η διάτρηση γίνεται σε αργιλώδες έδαφος, η εξαγωγή των υπολειμμάτων της διάτρησης κλπ.

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα, παρέχει στο χειριστή πλήθος πληροφοριών σχετικά με την κατεύθυνση της διατρητικής κεφαλής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να προβεί στις σχετικές διορθώσεις ώστε, μεταξύ άλλων, να κατευθύνει τη διάτρηση στο στοχευμένο σημείο εξόδου.