ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Σχεδιασμού Διατρήσεων Vermeer BoreAid®

Παρέχει γραφικές παραστάσεις, οι οποίες διευκολύνουν τους χρήστες στο να ελέγχουν τα εισερχόμενα δεδομένα και τις τιμές  σχεδιασμού. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες του εδάφους, τον τύπο του προϊόντος, το μηχάνημα και άλλες παραμέτρους, τις οποίες έχει επιλέξει ο χρήστης.


Vermeer BoreAid : χαρακτηριστικά προϊόντος, συμβατότητα, απαιτήσεις λειτουργίας

Το πρόγραμμα σχεδιασμού διατρήσεων Vermeer BoreAid καθοδηγεί τον χρήστη μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού και προγραμματισμού της οριζόντιας κατεύθυνσης διάτρησης (HDD) με διαδοχικό τρόπο. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες του εδάφους, τον τύπο του προϊόντος, το μηχάνημα και άλλες παραμέτρους, τις οποίες έχει επιλέξει ο χρήστης. Επίσης καταρτίζει ένα λεπτομερές σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει πολλές πτυχές του έργου, από τον σχεδιασμό της πορείας διάτρησης και τον υπολογισμό του φορτίου, έως τις επιλογές των σωλήνων και τις ανάγκες σε υγρά διάτρησης.
Επιλογές άδειας   
BoreAid (διαρκές): $ 5.000 : μονή άδεια χρήσης που προορίζεται για έναν υπολογιστή.
BoreAid (διαρκές): $ 3.000 : μονή άδεια για τυχόν επιπλέον χρήστες (μετά την αρχική αγορά)
BoreAid (διαρκές): $ 9,000 : άδεια δικτύου (3 χρήστες στην LAN)
BoreAid (διαρκές): $ 1.000 : ανανέωση μονής άδειας (για τις υφιστάμενες μονές άδειες, θα πρέπει να αγοραστεί εντός 18 μηνών από την αρχική αγορά)
BoreAid (διαρκές): $ 3.000 : ανανέωση άδειας χρήσης δικτύου (για τις υφιστάμενες άδειες δικτύου, θα πρέπει να αγοραστεί εντός 18 μηνών από την αρχική αγορά άδεια δικτύου)

Απαιτήσεις συστήματος

Windows 8, Windows 7, Windows XP SP3, Windows Vista SP1 (SP2)

  • 1.2GHz επεξεργαστής

  • 4GB of RAM

  • 1024 x 768 ανάλυση οθόνης

  • 64-bit/32-bit CPU

  • Προεπιλεγμένο κείμενο συστήματος «μικρότερο» ή 100% (η γλώσσα ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το εργαλείο σχεδιασμού Vermeer BoreAid® είναι απεριόριστης και άμεσης πρόσβασης λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για διατρήσεις που απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό. Το λογισμικό λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα (ASTM), (PRCI) και άλλες βέλτιστες πρακτικές HDD, προσφέροντας τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:
- Εγκατάσταση, πληροφορίες για το επιχειρησιακό φορτίο
- Εκτέλεση ανάλυσης απόδοσης, με διαμορφωμένη τεκμηρίωση ή ανάλυση
- Παροχή ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργου
Συμβατότητα των προϊόντων
Έργα, BoreAssist
Συμβατότητα του εξοπλισμού
Δεν διατίθεται

Δείτε επίσης : BoreAid Training

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.