ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τα μηχανήματα εργολάβου πρασίνου σκοπό έχουν την διευκόλυνση των εργασιών εγκατάστασης πρασίνου.

  • Τα μικρά αλυσοσκαπτικά πεζού χειριστή χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού.
  • Οι πρεμνοφάγοι χρησιμοποιούνται για την απαλοιφή των πρεμνών.
  • Οι πλαγιογεωσφύρες χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση σωληνώσεων, καλωδιώσεων κάτω από διαδρόμους, φυσικά εμπόδια κλπ.
  • Τα πολυμηχανήματα αξιοποιούν 32 εξαρτήματα όπως αρίδες για εγκατάσταση πασσάλων / φύτευση δέντρων, οι σκαπτικοί κουβάδες, πηρούνια για την μεταφορά παλετών, αρπάγες για τη μεταφορά όγκων χαμόκλαδων και κορμούς δέντρων, φρέζες, αλυσοσκαπτικά, επιπεδοποιείτες έδαφος και πολλά άλλα.