ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ

Στις μονάδες διάνοιξης αυλάκων εντάσσονται τρεις ομάδες μηχανημάτων, ήτοι :

Α.          Οι αλυσοσκαπτικές μονάδες, σκάβουν σε βάθος έως 5.5 μ. και πλάτος έως 1.5 μ. (ανάλογα με το μοντέλο). Μπορούν να σκάψουν σε χαλαρά έως εξαιρετικά σκληρά εδάφη, έχουν υψηλή παραγωγικότητα και πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Το κύριο πλεονέκτημά τους, σε σχέση με τις μονάδες του ανταγωνισμού, είναι το υδροστατικό μοτέρ δυναμοδότησης της σκαπτικής αλυσίδας (πατέντα Vermeer), το οποίο εξασφαλίζει την κίνηση της αλυσίδας χωρίς την παρεμβολή μηχανικών εξαρτημάτων.

Β.          Οι βραχοτροχοί σκάβουν σε βάθος έως 1.4 μέτρα και πλάτος από 1.5 εκ. (microtrenchers) έως 40 εκ., ανάλογα με το μοντέλο. Οι βραχοτροχοί μπορούν να σκάψουν σε εξαιρετικά σκληρά εδάφη, με παραγωγή έως 3000 μέτρα ανά ημέρα εργασίας.

Γ.           Οι επιφανειακοί εκσκαφείς σκάβουν σε βάθος έως 80 εκ. και πλάτος από 2.6 μ. έως 4.3 μ. Οι μονάδες αυτές είναι κατάλληλες για επιφανειακή εξόρυξη μεταλλευμάτων, αδρανών υλικών, τη διάνοιξη δρόμων σε βραχώδη εδάφη, την κατασκευή λιμανιών κλπ.