ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΑΛΥΣΟΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΛΥΣΟΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των διαθέσιμων αλυσοσκαπτικών μονάδων Vermeer.

 

 

Γιατί Vermeer...

                                                                                                          

 

                                                                                                                            

 

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ555 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 8000 P...
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ558 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 8000 P...
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ655 ΙΙΙ Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 12000 P.S.I. / 83..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ755 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 15000 P..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ855 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 17500 P..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ858 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 17500 P..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ955 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 20000 P..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ1055 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 20000 ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ1155 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 22000 ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ1255 ΙΙΙ   Μονάδα κατάλληλη για εκσκαφή σε έδαφος / βράχο σκληρότητας έως 25000 ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€