ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΒΡΑΧΟΤΡΟΧΟΙ

ΒΡΑΧΟΤΡΟΧΟΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΠΗΣ / ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΣΦΑΛΤΟ

Εφαρμογές : Εγκατάσταση οπτικών ινών, καλωδιώσεων, δικτύων ύδρευσης κλπ. σε συνεκτικό έδαφος. Υψηλή παραγωγή, ακόμα και σε πολύ σκληρό, συμπαγή βράχο.