ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

Οι μονάδες διατρήσεων αξιοποιούνται για την εγκατάσταση σωληνώσεων, καλωδιώσεων χωρίς επιφανειακή τομή, κάτω από δρόμους, σιδηροτροχιές, αεροδιαδρόμους, υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις κλπ. και περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους μηχανημάτων :

Α.            Οι μονάδες πλάγιας κατευθυνόμενης διάτρησης (HDD) έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης δικτύων (σωληνώσεων, καλωδιώσεων) χωρίς επιφανειακή τομή. Στα συκροτήματα HDD συνλειτουργούν : η κύρια μονάδα, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου βάθους / κατεύθυνσης και το σύστημα μίξης των συστατικών διευκόλυνσης της διάτρησης. Το μήκος των διατρήσεων κυμαίνεται από λίγα μέτρα έως 2 περίπου χιλιόμετρα, ενώ η διάμετρος κυμαίνεται από 10 εκ. έως περίπου 2 μέτρα, ανάλογα με την μονάδα.  

Β.            Οι μονάδες οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης με αρίδες είναι συγκροτήματα κατευθυνόμενης οριζόντιας διάτρησης της McLaughlin, έχουν τη δυνατότητα διάνοιξης οπής με ταυτόχρονη εγκατάσταση σωλήνωσης επιθυμητής διαμέτρου (έως 150 εκ.), σε μήκος μερικών δεκάδων μέτρων.

Γ.             H  μονάδα οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης με laser (ΑΧIS) είναι σχεδιασμένη για την εγκατάσταση δικτύων / σωληνώσεων από 250-450χιλ. έως 137,2 μέτρα απόσταση, ιδανικό για συνδέσεις δικτύων από φρεάτιο σε φρεάτιο. Η μονάδα AXIS είναι κατάλληλη για τις εγκαταστάσεις αγωγών λειμάτων και νερού, αφού είναι εφικτό να διατηρεί με ακρίβεια σταθερές κλίσεις καθ’ όλο το μήκος της διάτρησης.

Δ.            Οι πλαγιογεωσφύρες (ρακέτες) είναι απλές μονάδες χαμηλού κοστολογίου, με δυνατότητα μικρής σχετικά διάτρησης, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων. Η κατεύθυνση βασίζεται στην αρχική στόχευση της μονάδος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης της πορείας της κατά τη διάρκεια του έργου.