ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COMPOST

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COMPOST

Άχρηστα οργανικά υλικά όπως οικιακά οργανικά απορρίμματα, προϊόντα χλοοκοπής, πεσμένα φύλλα, κοπριά φυτοφάγων ζώων, προϊόντα κλαδέματος, άχρηστη ξυλεία κλπ., μπορούν, κατόπιν αερόβιας επεξεργασίας, να μετατραπούν σε ένα νέο υλικό με νέες ιδιότητες και ουδέτερο PH, το Compost, τον «Μαύρο Χρυσό» για τη γεωργία και τον κήπο.


Για την μετατροπή των άχρηστων υλικών σε “Compost” σε βιομηχανικό επίπεδο, απαιτούνται τρία ειδικά μηχανήματα :
Α.    Μονάδα θρυμματισμού για την μεγιστοποίηση της επιφάνειας επενέργειας των αερόβιων μικροοργανισμών.
Β.    Μονάδα οξυγόνωσης για την παροχή αέρα (οξυγόνου) στο υπό κομποστοποίηση μείγμα και
Γ.    Μονάδα κοσκινίσματος για τον διαχωρισμό του έτοιμου προϊόντος από τα ανόργανα υλικά, που μπορεί να έχουν εισχωρήσει στο μείγμα, καθώς και τον διαχωρισμό των υλικών που χρήζουν περαιτέρω κομποστοποίησης από το Compost, που είναι έτοιμο προς διάθεση / πώληση.