ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι Μονάδες Θρυμματισμού Οργανικών Υλικών σκοπό έχουν τον λεπτοθρυμματισμό των οργανικών απορριμάτων, με στόχο την αξιοποίησή τους, είτε για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost), είτε για την παραγωγή ενέργειας, θερμικής ή / και ηλεκτρικής.

Η επιλογή του τύπου και του μεγέθους της μονάδας είναι συνάρτηση του διαθέσιμου όγκου των προς θρυμματισμό οργανικών απορριμάτων, όπως κλαδέματα, παλέτες, ξύλινα κιβώτια, κορμοί δένδρων κλπ. αλλά και της φιλοσοφίας διαχείρισης τους, δηλαδή θρυμματισμός κατά τη συλλογή ή θρυμματισμός στο χώρο συγκέντρωσης.

Τέλος, οι μονάδες θρυμματισμού δασικών εκτάσεων σκοπό έχουν την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή / και διαδρόμων για την εγκατάσταση αγωγών ορυκτών καυσίμων.