ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι μεγάλες μονάδες θρυμματισμού οργανικών υλικών μπορούν να θρυμματίσουν πολύ μεγάλο όγκο υλικών όπως κλαδιά πράσινα, κορμοί δένδρων, ξύλινες παλέτες κλπ. Το υλικό μπορεί να είναι επιμολυσμένο με μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως βίδες και καρφιά. Τα σιδηρούχα υλικά διαχωρίζονται από το θρύμμα με τη βοήθεια μαγνητικού ράουλου και «ποδιάς» η οποία τα συγκεντρώνει σε ξεχωριστό δοχείο.

Χρήση μονάδων :
•    Διαχείριση δημοτικών οργανικών αποβλήτων
•    Ξυλουργικά εργοστάσια
•    Παραγωγή compost
•    Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι μονάδες μπορούν να δυναμοδοτηθούν με πετρελαιοκινητήρα ή ηλεκτρικό κινητήρα (στατικές μονάδες). Εδράζονται σε τρέϋλερ με λάστιχα ή ερπύστριες.

Οι μεγάλες μονάδες θρυμματισμού παράγονται σε δύο τύπους :
Α. Τις μονάδες HG : Το προς θρυμματισμό υλικό αποτίθεται σε οριζόντιο ταινιόδρομο.
Β. Τις μονάδες TG : Το προς θρυμματισμό υλικό αποτίθεται σε χοάνη εισαγωγής.
Οι μονάδες HG είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε υλικό, ενώ οι μονάδες TG είναι κατάλληλες για πράσινα απόβλητα ή κοντόχοντρα πρεμνά.