ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ / ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ / ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Οι ρυμουλκούμενες μονάδες θρυμματισμού κλαδεμάτων μεταφέρονται και θρυμματίζουν θάμνους, κλαριά και κορμούς δένδρων στο σημείο απόθεσής τους, συνήθως στα πεζοδρόμια. Το παραγώμενο θρύμμα αποτίθεται αυτόματα στην καρότσα του ρυμουλκώντος οχήματος (pick up, φορτηγό κλπ.). Λόγω του θρυμματισμού, το μεταφορικό έργο υποδεκαπλασιάζεται, ενώ το θρύμμα είναι έτοιμο προς αξιοποίηση (κομποστοποίηση, θέρμανση κλπ.)
 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
  ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ  VERMEER BC160XL  (26hp – Ø160 mm) Ρυμουλ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ  VERMEER BC190XL (48hp - Ø 200mm) Ρυμουλκούμενη θρυμ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ VERMEER  BC1000XL (74hp – Ø304 mm) Ρυμουλκούμε..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο   B C 1 2 0 0 X L (120 hp – Ø 337 mm)   Ρυμουλκούμεν..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο   B C 1 5 0 0 X L (26 hp – Ø 160 mm)   Ρυμουλκούμενη..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΜΟΝΤΕΛΟ BC2100XL BC2100XL (275 hp – Ø 609 mm)   Ρυμουλκούμενη μονάδα με φρέν..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€