ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VERMEER S925TX

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σύστημα Διαχείρισης Στόλου “Vermeer Fleet”,

Προσδιορίστε προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα συντήρησης και καταγράψτε την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.

 

Συμβουλευτικό πρόγραμμα διάτρησης Vermeer BoreAssist

Βοηθά τους χειριστές να αλλάξουν ή να δημιουργήσουν σχέδια διάτρησης πάνω στο έργο. Προεγκατεστημένα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης για τα σημεία εισόδου και εξόδου,  τα βάθη, το είδος του εξοπλισμού, τα εμπόδια κλπ.